Публікації

ПОРУШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ


ПОРУШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
В разі порушення в мережі Інтернет використання зареєстрованого товарного знаку з боку сторонніх осіб, Вам необхідно звернутися до особи, яка здійснює таке порушення та до Реєстратора доменних імен з листом-претензією, а в подальшому до суду з вимогами про припинення такого порушення.
Ви можете заявити наступні вимоги.
Заборонити використовувати знаки для товарів і послуг, а також схожі з ними до ступеню сплутування позначення стосовно наведених у свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у свідоцтвах товарів та послуг шляхом застосування їх під час пропонування та/або надання послуг; шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі доменних іменах та на веб-сайтах;
Зобов'язати внести зміни до установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів.
Зобов’язати здійснити переделегування доменного імені на користь компанії власника товарного знаку.
Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:
1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;
2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;
3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;
4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;
5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;
6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

Інші публікації


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено