Публікації

ВВЕЗЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ, ЯКА НЕ ВИДАВАЛАСЬ.


ВВЕЗЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ, ЯКА НЕ ВИДАВАЛАСЬ.
При ввезенні транспортних засобів на територію України перевізники використовували довіреності, які надавали право на перевезення транспортного засобу та розпорядження. В свою чергу, митні органи України, з метою підтвердження дійсності оформлення таких довіреностей звернулись з відповідними запитами до митних органів держав, на території яких вони оформлювались. Отримавши відповіді на запит, митні органи встановили факти начебто не оформлення таких довіреностей, та відповідно зробили висновок про їх підробку. Після чого, на підставі отриманих даних митні органи складають протокол про порушення митних правил та звертаються до суду за для притягнення особи, яка здійснила перевезення, до відповідальності та конфіскації ввезених транспортних засобів (навіть, якщо вони вже знаходяться у власності інших осіб).
При таких обставинах, необхідно знати наступне.
Згідно підпункту 2 пункту 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» № 8 від 03.06.2005 року, підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.
Довіреність - це односторонній правочин, що фіксує межі повноважень представника, який, діючи на підставі довіреності, створює права та обов`язки безпосередньо для довірителя.
Згідно частини 3 статті 245 Цивільного Кодексу, довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
За своєю юридичною сутністю видача довіреності є одностороннім правочином який повинен відповідати загальним вимогам передбаченими статтею. 203 ЦК України.
Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. (стаття 203 ЦК України).
У відповідності до статті 204 Цивільного Кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що адміністративне правопорушення було вчинене і особа, яка притягається до адміністративної відповідальності винна у вчиненні цього правопорушення. Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону.
Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Матеріали отримані митними органами з інших країн не містять будь-яких належних та допустимих доказів недійсності довіреностей на право користування транспортним засобом,а також відсутні докази підробки зазначеної довіреності (наприклад експертиза, судове рішення про визнання довіреності недійсною).
Таким чином, притягнення до відповідальності осіб, які здійснили перевезення транспортних засобів та конфіскація цих засобів, в зв’язку з начебто представленням підробленої довіреності є неправомірним.
В разі необхідності консультації з митних справ, Вам може допомогти адвокат у митних справах.

Інші публікації


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено