Публікації

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ


ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА  ПОРУШЕННЯ  МИТНИХ ПРАВИЛ Митним законодавством передбачена не тільки відповідальність за порушення митних правил, але й підстави для звільнення від відповідальності за такі порушенні.

Митним кодексом України, передбачено, що вчинення порушень митних правил, передбачених частиною третьою статті 469, статтею 470, частиною третьою статті 478, статтею 481 Митного Кодексу, внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або протиправних дій третіх осіб, що підтверджується відповідними документами, а також допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо такі помилки не допускаються систематично (стаття 268 Кодексу), не тягне за собою адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом.

Перевізники несуть відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості (стаття 483 Митного Кодексу), виключно у разі якщо ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів до перевірки правдивості зазначених відомостей або у разі неможливості такої перевірки не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (CMR)

Вчинення порушень митних правил, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 470, 481 Митного Кодексу, виявлених у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті. Тобто, можливо не звільнення від відповідальності, а суттєве зменшення розміру штрафу без конфіскації транспортного засобу.

Відповідно до частини 2 статті 467 МК України якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців З ДНЯ ВЧИНЕННЯ правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477 - 485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень. До 08.11.2018 в даний строк не зарахувався терміну протягом якого розглядалася справа судом.

Триваючими адміністративними проступками є проступки, пов`язані з тривалим, неперервним невиконанням обов`язків, передбачених правовою нормою, припиняються або виконанням регламентованих обов`язків, або притягненням винної у невиконанні особи до відповідальності. Найчастіше ці правопорушення є наслідками протиправної бездіяльності. Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно скоює правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов`язків. Слід зазначити, що частина 2 статті 467 Митного кодексу України не вказує, що стосовно правопорушень, передбачених статтями 469, 477-485 Митного кодексу України строк завжди і за будь-яких обставин має обраховуватися від дня виявлення правопорушення.

В даному випадку вирішальним є саме фактор «триваючого характеру» правопорушення, а не його кваліфікації відповідно до певної статті Митного кодексу України. Відповідно, порушення митних правил, яке являє дії з переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, в тому числі транспортних засобів, через митний кордон України НЕ є триваючим правопорушенням, а відповідно в залежності від дати вчинення порушення митних правил та дати його виявлення адміністративне стягнення може бути не застосовано.

В залежності від обставин порушення митних правил, можуть бути й інші підстави за якими особа, яка притягується до відповідальності, може бути звільнена від неї. Адвокат з митних справ надасть Вам кваліфіковану допомогу з питань щодо можливості звільнення від відповідальності за порушення митних правил.

Інші публікації


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено