Публікації

ПРОБЛЕМА ТОРГІВЛІ НЕПОВНОЛІТНІМИ, З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОСТИТУЦІЇ (В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ)


Специфічний ринок торгівлі можна представити у вигляді трикутника, де суб’єктами виступають продавець послуг – посередник – клієнт. До того ж, кожен з них керується власним зиском та інтересами, не враховуючи інтересів дівчат.
Звертаємо увагу на те, що різко зросла дитяча проституція, особливо в країнах, що розвиваються, які являються постачальниками "живого товару”. І, як вважають спеціалісти Інтерполу, щорічно у світі близько одного міліону дітей викрадають, продають або іншим чином залучають до сфери сексуального бізнесу.[3, 54] 
"Живий товар", в свою чергу, постачають в США, Турцію, Латвію, Словенію, Фінляндію, Німеччину, Сербію, Італію, та інші країни. В так звану "групу ризику" підпадають неповнолітнім молоди дівчата. Причиною цього явища є криза культурних та духовних цінностей в суспільстві, пропаганда секса, насильства в засобах масової інформації. В їх несформованій свідомості життя за кордоном уявляється дивовижним раєм, де гроші валяться просто з неба.
 
Як показали проведені дослідження, для неповнолітніх дівчат, що займаються торгівлею своїм тілом, на відміну від перевесниць контрольної групи, характерною є істотна морально-психологічна деформація їхньої особистості, особливостями якої є: по-перше, розвинутий комплекс соціально-негативних рис, що впливають на відповідну вибірність поводження; по-друге, відсутність найважливіших позитивних якостей особистості. У цілому найбільше визначальними для більшості дівчат є такі негативні властивості: егоцентризм, при якому все поводження підпорядковується лише власним інтересам і бажанням; протиставлення себе суспільству; небажання дотримуватися встановленого суспільного порядку; негативне відношення до навчання, суспільно-корисної праці; переконаність у задоволенні власних бажань аморальним щляхом. Майже для всіх дівчат характерна відсутність будь-яких цілей та життєвих орієнтирів на майбутнє, або вони дуже невизначені і розраховані тільки на найближчий час. [5, 107-109] 
Проституція існує, поки існує суспільство. Недарма її вважають "найдавнішою професією”.  За радянських часів була спроба приховати це суспільне явище. Не було карної відповідальності саме за проституцію. Жінка, що займалася проституцією, морально засуджувала суспільство; її притягували до карної відповідальності (спікуляція, притоноотримання і т. і.). Але карна і судова практика по даній категорії справ була дуже вузькою і явно недостатньою для ефективної протидії злочинності в сфері суспільної моралі. Таке явище, як дитяча проституція вважалась притаманним тільки західному суспільстві і було дещо екзотичним. Цим з очевидністю і скористалися останнім часом бізнесмени і ділки, що паразитують на людських хибах і вадах. Негативні тенденції, економічна криза, перехідний період, спіцифіка прикордонного "вугільного” регіону сприяють занепаду суспільно-моральних відносин. Як на Україні в цілому, так і в області почали створюватися широко розгалужені мережи туристичних, посередницьких фірм, "бюро працевлаштувань" і т. ін., що спеціалізуються на вивозі українських дівчат за кордон, нібито на роботу, надання всіляких послуг інтимного характеру, а на справді займаються неприкритим "білим рабством" – торгівлею людьми. 
 Для торгівців стає важливим ще й психологічний аспект, що молоді, неповнолітні дівчата, найчастіше не знають своїх прав і не орієнтуються в юридичних питаннях працевлаштування за кордоном. Українки вважаються більш привабливими та погоджуються працювати за меншу платню, ніж туркені, німкені та ін. Український "живий товар” можна продавати та перепродавати декілька разів, його можна легко контролювати та змусити робити все, що завгодно. Без знання мови, без документів (а неповнолітніх найчастіше вивозять за чужими або підробленими документами) дівчатам просто доводиться погоджуватися зі своїм новим сумним принизливим становищем.
Робота в атмосфері насильства та конвейєра випадкових зв’язків, життя під постійною загрозою депортації, арешту, знущань та навіть вбивства, загроза СНІДу та інших венерічних захворювань призводить до жорстокого психологічного розпаду особистості. Ділки та сутенери найчастіше примушують зловживати  алкоголем та наркотиками, що остоточно зломати останній опір та рештки воли. 
Незважаючи на молодість, більш ніж 30 % з них страждають тими чи іншими невиліковними захворюваннями: туберкульоз, нервові та психічні захворювання, СНІД та ін. 
Примушення займатися проституцією неповнолітними можна розцінювати, як руйнування нашого майбутнього, злочини проти нації, держави, адже генофонд нації не зможе відродитися. За даними програми сприяння розвитку молоді, зараз Україна займає одне з перших місць за кількістю абортів. Ця кількість серед дівчат досягла 90 тисяч в середньому за рік (майже 100 тис. ненароджених громадян втрачає держава!). В умовах гострої демографічної кризи наше суспільство не протистоїть рабської експлуатації дівчат та їх поставки за кордон. Таким чином, з України виїзджають не тільки робочі руки, а також дружини та матері, руйнуються сім’ї, що негативно відбивається на наступних поколіннях.
Консульство України в Греції повідомляє, що примусовою проституцією тільки в Афінах і Солоніках займається 3 тис. молодих українок. Відомо, що з України виїхало 480 дівчат, про 180 з яких є хоч якась інформація (про працевлаштування, проживання та ін.), про решту відомості відсутні. Незважаючи на це неможливо точно затверджувати, що дівчата займаються проституцією або використовуються в порнобізнесі. Такі ж само суперечливі дані про кількість порушених кримінальних справ (від 28 до 37) в цьому випадку слід виходити з офіційної статистики МВС України, в якій повідомляється про 37 порушених кримінальних справ.[6, 81]
Відповідно до положень, заклекларованих Конституцією України, ст. 3 (життя, здоров’я, честь і гідність є приоритетними в діяльності держави), ст. 27 (невід’ємне право на життя, обов’язок держави захищати життя людини), ст. 28 (кожен має право на повагу його гідності), ніхто не може бути підданий катуванню, жорткому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню [7, 4-8]. Це все створює правовий підмурок для захисту прав людини. В свою чергу, будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються чинним законодавством. В данній роботі ми розглядаємо сексуальну експлуатацію неповнолітніх – це вид експлуатації праці особистості в сфері проституції, під якою слід розуміти надання сексуальних послуг за гроші, або інше матеріальне виногородження, або в суміжних сферах незалежно від того, дозволено чи ні це в данній країні [8, 374]. Відповідно Декларації "Про викорінення насильства проти жінок”, насильство проти жінок означає довільний акт насильства, скоєнний на підставі статевої ознаки, який спричиняє або може спричинити фізичний, статевий чи психологічний збиток або страждання жінкам, а також загрози скоєння таких актів, примусове чи свавільне позбавлення свободи або особистого життя (ст. 1). Згідно з постановою Верховного Суда України "Про практику застосування судами України законодавтсва про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність” від 23.12.1983 р. № 6, втягнення неповнолітніх у вчинення злочину передбачає певні дії дорослої особи, пов’язані з безпосереднім психічним чи фізичним впливом на неповнолітнього, вчинені з метою викликати у нього прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах. Суди повинні мати на увазі, що втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність передбачає всі види фізичного насильства і психічного впливу. У тих випадках, коли втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність супроводжувалося заподіянням тілесних ушкоджень, мордуванням, погрозою вчинити вбивство й іншими діями, що утворюють самостійний склад злочину, відповідальність повинна наставати за сукупністю вчинених злочинів.
Як бачимо, проблема торгівлі українськими дівчатами турбує як органи державної влади, зокрема про це свідчить ст. 149 КК України, яка безпосередньо спрямована на запобігання торгівлі людьми, а ч. 2 згаданої статті захищає права неповнолітніх в цій сфері правовідносин. Внаслідок цього Україна стала третьою державою Європи разом з Бельгією та Німеччиною, які на законодавчому рівні визнали торгівлю людьми тяжкими злочинами та встановили міру покарання за нього в Кримінальному Кодексі.
Характерно, що на початку грудня 2001 року Україна, після року вагань, приєдналась до "Протоколу про попередження та запобігання торгівлею людьми, особливо жінками та дітьми, та про покарання за нього”, та доповнення до Конвенції ООН "Проти транснаціональної організованої злочинності” (від 15.11.2000 р.) На політичному рівні приєднання до цих документів дозволило Україні ввійти у ряд країн, які цивілізовано вирішують спектр подібних проблем. З метою посилення боротьби в даному питанні при Уповноваженому Верховної Ради України по правам людини  був  створений координаційний комітет по попередженню торгівлі людьми.  
Не тільки державні органи , а також і громадські організації стурбовані таким станом речей. В Україні діють громадські центри по запобіганню торгівлі жінками, наприклад, "Жінка для жінки", до програми яких входить надання правової освіти та спеціальних знань, які необхідні жінкам для працевлаштування за кордоном і запобігання кризових ситуацій, в яких можуть опинитися жінки.  
Українські жінки завжди були бажанними за кордоном, але ніколи ще їх права не порушувалися так зухвало і цинічно, як зараз. Скрутне становище на Батьківщині не виправдовує проституції за кордоном. Ніхто не може спокусити дівчат займатися проституцією на Україні, тому що їх права захищені чинним законодавством, а за кордоном їхні права будуть нехтуватися. Як свідчить керівник проекту Представництва МОМ в Україні   "Секс-бізнес – це дорога в один кінець: увійти легко, вийти дуже складно". [2, 49]
Наші співвітчизниці, що займаються проституцією за кордоном, не тільки ризикують особистим життям і здоров’ям, але суттєво підривають престиж України. Втягнені в сферу кримінального тіньового бізнесу, вони перебувають в стані правового нігілізму, свідомо чи несвідомо є не тільки порушниками чинного міжнародного і національного законодавства, але й виступають як вербувальники, агітуючи своїх менш досвідчених подруг, рідних на ці протиправні дії.
Роблячи висновок всього вище наведеного, втягнення неповнолітніх до заняття проституцією, а також їх вербування для праці сексом за кордоном є однією з головних проблем неповнолітньої злочинності. Але зусиллями юристів, правоохоронців, кримінологів, цю проблему не вирішити, це повинно стати одним з пріорітетних напрямків діяльності держави. Потрібно об’єднання зусиль як державних, так і громадських організацій на існуючої вже правовій міжнародній та національній законодавчої базі, широкі просвітницькі дії педагогів, лікарів, психологів, родини, церкви та т. ін. по зміцненню авторитету сім’ї, шлюбу, материнства, національної гідності, патріотизму. Тільки це дозволить зупинити протиправні дії як вітчизняних, так і міжнародних ділків від секс-індустрії та зберегти майбутнє нашої нації та держави.

Література:

1. Сакало В. Секс-індустрія: практика залучення та шляхи протидії //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1.
2. Григорук Н. Синдром "я есть не могу в присутствии мужчин" //Человек и закон. – 2001. – № 9-10.
3. Іващенко В.О. Правові аспекти заборони торгівлі жінками та дітьми з метою залучення до проституції //Вісник університету внутрішніх справ. – Харків, 1999.
4. Тюріна В.А. Соціалізація та життєві установи старшокласниць //Вісник університету внутрішніх справ. – Харків, 1999.
5. Оспіщев С.Я., Павенко В.Л. Психологічні аспекти підліткової проституції //Вісник університету внутрішніх справ. – Харків, 1999.
6. Дінісова Т.А. Торгівля жінками і дітьми з метою їх експлуатації: дослідження в Україні //Злочини проти волі людини: Збірник матеріалів. – Харків, 2002.
7.Конституція України від 28.06.1996 р.
8. Научно-практический комментарий Уголовного Кодекса Украины от 5.04.2001 г. под ред. Мельника Н.И., Хавронюка Н.И. – Киев: Канон, 2002. – с. 374.


Інші публікації


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено