Публікації

ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУДОВОГО НАКАЗУ


ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУДОВОГО НАКАЗУ

Відкриття наказного провадження неможливо без подання Заявником (Стягувачем) заяви про видачу судового наказу, яка повинна відповідати певним процесуальним вимогам. 

Стаття 163 Цивільного процесуального Кодексу України регламентує наступне, заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником або його представником.У заяві повинно бути зазначено:1) найменування суду, до якого подається заява;2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника (для фізичних осіб - громадян України), а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;3) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;4) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;5) перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.До заяви про видачу судового наказу додаються: документ, що підтверджує сплату судового збору; документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява підписана представником заявника копія договору, укладеного в письмовій (в тому числі електронній) формі, за яким пред’явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості; інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.

В новій редакції ЦПК України законодавець передбачив, що  заявник має право відкликати заяву про видачу судового наказу до її розгляду судом.

За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом, на сьогоднішній день це 0,1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Такий розмір судового збору за подання заяви про видачу судового наказу, в порівнянні з судовим збором, встановленим за подання майнового позову, значно менший, що підтверджує доступність наказного провадження для громадян.

При цьому, у разі пред’явлення стягувачем позову до боржника у порядку позовного провадження сума судового збору, сплаченого за подання заяви про видачу судового наказу, зараховується до суми судового збору, встановленої за подання позовної заяви (частина 2 статті 164 ЦПК України).

При подачі заяви про видачу судового наказу, стягувач повинен дотримуватися правил підсудності. Підсудність заяв про видачу судового наказу встановлена статтею 162 ЦПК України, а саме заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими Кодексом, тобто за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або перебування Боржника.

Суддя перед вирішенням питання про відкриття провадження має право відмовити у видачі судового наказу, за умовами визначеним статтею 165 ЦПК України.

Відкриття наказного провадження та видача судового наказу, по суті зводиться до процедури розгляду заяви про видачу судового наказу, визначеною статтею 167 ЦПК України. Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п’яти днів з дня її надходження, а якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, - протягом п’яти днів з дня отримання судом інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.   

Видача судового наказу стягувачу без набрання ним законної сили, не має юридичного значення, адже він не може бути пред’явлений до виконання в органи  виконавчої служби.

Тому, після прийняття рішення про видачу судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію (текст) боржникові на його офіційну електронну адресу або рекомендованим листом із повідомленням про вручення, чи цінним листом з описом вкладеного. Одночасно з копією судового наказу боржнику надсилається копія заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами.

Контроль суду за врученням боржникові судового наказу має  важливе значення для забезпечення рівних прав стягувача та боржника та підрахунку наданих ЦПК боржникові п’ятнадцяти  днів для можливості скасування судового наказу, і, як наслідок, визначення моменту набрання судовим наказом законної сили. Адже, отримавши дані про дату та прізвище особи, якій вручено поштове відправлення, суд безпомилково визначить день набрання судовим наказом законної сили.

У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п’яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили, крім випадків видачі судового наказу відповідно пунктів 4 та 5 частини першої статті 161 Кодексу (щодо аліментів), коли судовий наказ набирає законної сили у день його видачі., тобто  підлягає негайному виконанню.

Необхідно звернути увагу на збільшення строків, щодо подачі заяви про скасування судового наказу з 10-ти днів до 15-ти днів, та набрання законної сили судового наказу з 3-х днів до 5-ти днів з дня закінчення строку на подання заяви про скасування, що, знов таки, свідчить про намагання законодавця вжити всіх заходів для дотримання прав обох сторін в процесі наказного провадження.

Частина 2 статті172 ЦПК України регламентує завершальний етап видачі судового наказу, а саме суд протягом п’яти днів з дня набрання судовим наказом законної сили надсилає його копію (текст), стягувачу на його офіційну електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом у разі відсутності офіційної електронної адреси.

Надсилання судового наказу Стягувачу свідчить про набрання ним законної сили та по суті про завершення процедури видачі судового наказу.


Другие публикации


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | Всі права захищені | Копіювання матеріалу строго заборонено
Закрити