Публікації

ЗАКЛАД /застава рухомого майна/


ЗАКЛАД /застава рухомого майна/ 

Питання даного виду застави регулюються розділом IV Закону України "Про заставу". Заклад - застава рухомого майна, при якій майно,  що  складає предмет застави,  передається заставодавцем   у   володіння заставодержателя.

За угодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у заставодавця під замком та печаткою заставодержателя (тверда застава). Індивідуально визначена річ може бути залишена у заставодавця з накладенням знаків, які засвідчують заставу. Правила норм Закону України "Про заставу" поширюються на тверду заставу у випадках, коли її застосування не суперечить суті відносин заставодержателя із заставодавцем при такій заставі.

 Заставодержатель,  якщо інше  не   передбачено    договором, зобов'язаний: вживати заходів, необхідних для збереження предмета закладу; у випадках,  коли  це передбачено  договором, одержувати з предмета закладу доход в інтересах заставодавця; регулярно надсилати заставодавцю звіт про користування предметом закладу, якщо користування ним  допускається  відповідно до частини першої статті 46 Закону «Про заставу»;  страхувати предмет закладу в обсязі його вартості за рахунок та в інтересах заставодавця;  сплачувати податки  та  збори, пов'язані з  володінням заставленою річчю, за рахунок заставодавця;  належним чином  утримувати  предмет закладу,  нести відповідальність за нього  у  випадках, коли  немає  доказів, що втрата, пошкодження або загибель закладу сталися не з його вини; негайно повідомляти заставодавця  про виникнення  загрози загибелі чи пошкодження предмета закладу; негайно повертати предмет закладу після виконання заставодавцем або третьою  особою  забезпеченого закладом зобов'язання.

Заставодержатель має право користуватися предметом  закладу, якщо це передбачено договором. Набуті ним доходи спрямовуються на покриття  витрат на утримання предмета закладу, а  також зараховуються в рахунок погашення процентів  по боргу, забезпеченому закладом зобов'язань чи самого боргу.

Якщо  виникає  загроза загибелі,  пошкодження  чи зменшення вартості предмета закладу не з вини  заставодержателя,  він має право вимагати заміни предмета закладу, а при відмові заставодавця виконати цю вимогу - достроково звернути стягнення  на  предмет закладу.

Якщо заставодержатель зберігає або використовує предмет закладу неналежним чином, заставодавець має право в будь-який час вимагати  припинення застави та достроково виконати забезпечене закладом зобов'язання.

За втрату або недостачу предмета закладу заставодержатель несе відповідальність у розмірі вартості втраченого майна, а за пошкодження предмета закладу - в розмірі суми,  на  яку знизилась вартість заставленого майна.

Заставодержатель зобов'язаний відшкодувати заставодавцю  всі заподіяні втратою, недостачею  чи  пошкодженням предмета  закладу збитки в повному обсязі, якщо це передбачено законом чи договором.

Якщо заставодержателем є ломбард або інша організація,  для якої надання  кредитів  громадянам під  заклад  є предметом  її діяльності, звільнення від відповідальності може мати місце  лише за умови, що заставодержатель має докази, що втрата, недостача  чи пошкодження предмета закладу сталися внаслідок непереборної сили.

Заклад  -  вид застави, який був історично першим у римському праві. На сьогоднішній день не є дуже популярним з огляду проблеми фізичної передачі речі, її зберігання та відповідальності збереження. Однак він є основою діяльності ломбардів, які діють у правовому полі та займають окрему частку ринку.


 

Другие публикации


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | Всі права захищені | Копіювання матеріалу строго заборонено
Закрити