Публікації

ЗАСТАВА ТОВАРІВ В ОБОРОТІ АБО В ПЕРЕРОБЦІ


 ЗАСТАВА ТОВАРІВ В ОБОРОТІ АБО  В ПЕРЕРОБЦІ

Питання щодо такої застави регулюються вимогами розділом III Закону України "Про заставу". Під товарами в обороті або переробці законодавець має на увазі сировину, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готову продукцію тощо 

Особливості вказаного виду застави полягають у тому, що:

1) застава за укладеним договором застави поширюється на ті товари, які: а) є в наявності у заставодавця і поки що не реалізовані третій особі. З моменту вручення товарів, що складають предмет застави, набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу або передачі на пошту для пересилки набувачу такі товари перестають бути предметом застави; б) набуті заставодавцем товари стають предметом застави з моменту виникнення на них у заставодавця права власності;

2) на відміну від інших предметів застави, при оформленні в забезпечення товарів у обороті або переробці заставодавець зберігає за собою право не лише володіти та користуватися ними, а й розпоряджатися таким предметом застави відповідно до правил Закону України "Про заставу".

Відмінною ознакою застави товарів в обороті є їх оборотність, тобто реалізація третім особам. Відповідно до статті 42 Закону"Про заставу" при заставі товарів в обороті заставодавець зберігає  за собою  право володіння, користування  і  розпорядження предметом застави.   

Стаття 40 Закону"Про заставу"  визначає, що при заставі товарів в обороті реалізовані заставодавцем товари перестають бути предметом застави з моменту їх вручення набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу.

Закон встановлює обов'язок для заставодавця у випадку відчуження заставлених товарів в обороті замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості. У зв'язку з цим стаття  41  Закону передбачає обов'язковість у договорі застави умови про визначення виду товару, яким може бути замінено предмет застави.

Отже, ця умова є такою, що встановлена законом і наявність її в договорі застави є обов'язковою.

Зменшення вартості замінених товарів допускається тільки у випадках, коли це здійснено за домовленістю сторін щодо погашення частки початкової заборгованості.

Договір застави товарів у обороті укладається в письмовій формі і не піддягає нотаріальному посвідченню.

Враховуючи вимоги ст. 7 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" та ст. 41 Закону України "Про заставу", опис такого предмета застави в договорі повинен індивідуалізувати товари шляхом зазначення знаходження товарів у володінні заставодавця чи їх розташування в певному цеху, складі, іншому приміщенні або іншим способом, достатнім для ідентифікації сукупності рухомих речей як предмета застави. У разі відсутності хоча б однієї із зазначених характеристик такого предмета застави виникають підстави визнання договору застави недійсним відповідно до ст. 215 Цивільного кодексу України.

Вказаний вид застави виділяється для полегшення доступу до ресурсів у господарській діяльності. Однак, оскільки цей вид застави є досить специфічним, виникає багато спірних питань при практичній реалізації, не говорячи про примусове стягнення. Основною особливістю є те, що у даному випадку предмет застави перебуває не у статичному положенні, а у постійній зміні. А відповідно, така динамічність піднімає питання збереження сили застави при переході права власності.

 


Другие публикации


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | Всі права захищені | Копіювання матеріалу строго заборонено
Закрити