Публікації

СЕРТИФІКАТ В ЗВ’ЯЗКУ З НАСТАННЯМ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН


СЕРТИФІКАТ В ЗВ’ЯЗКУ З НАСТАННЯМ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН


Для підтвердження неможливості виконати зобов’язання в зв’язку з настанням форс-мажорних обставин необхідно отримати сертифікат  про такі обставини.

Вказаний сертифікат видає торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності.

В залежності від того, які зобов’язання неможливо виконати, в зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, необхідно заповнити відповідні заяви, а саме: 1) Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов'язаннями; 2) Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями; 3) Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями для списання безнадійного податкового боргу; 4) Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили виконання обов'язків (зобов'язань) для суб'єктів господарювання/ фізичних осіб за законодавчими та іншими нормативними актами України.

Форми  та приклади заповнення вказаних заяви розміщенні на сайті торгово-промислової  палати.

Розглянемо порядок заповнення заяви про засвідчення форс-мажорних обстави (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями.

  1. Заповнюються загальні данні: повна назва/ ПІБ, адреса реєстрації, ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ/ реєстраційний  номер облікової картки  платника податку).
  2. Зазначаються данні щодо договору за  яким виникли зобов’язання, його номер, дата укладання, предмет договору, сторони за договором докладно викладаються зобов’язання за договором. В даному розділі заявник зобов’язаний вказати  належне виконання своїх зобов’язань за вказаним договором до  настання  форс-мажорних обставин.
  3. Найменування, обсяг та термін настання невиконаних зобов’язань за договором, контрактом, угодою у зв’язку з настанням форс-мажорної обставини/обставин.
  4. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), відповідно до  п.2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в  Україні»
  5. Документи, що підтверджують настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), в тому числі оригінал документів компетентних державних органів, органів місцевого самоврядування, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання. Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній  (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров'я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, тощо.
  6. Дату  настання (період тривалості) форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та дату закінчення терміну дії форс-мажорних обставин.
  7. Відомості про попередні звернення про засвідчення форс-мажорних обставин з такою же самою заявою стосовно тих же фактів та обставини
  8. Інформацію про бажану мову сертифіката, про обраний тариф для оплати послуг з отримання сертифіката, порядок отримання сертифікату.

Сертифікат видається на  платній основі. Суб'єкти малого підприємництва відповідно до ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» мають право отримати безкоштовно сертифікат про настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), сплачуючи тільки за розгляд заяви і наданих документів.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням - довіреною особою. Заява фізичної особи подається за  її підписом особисто або за її дорученням-довіреною особою. До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

При цьому сертифікат про настання форс-мажорних обставин не є запорукою звільнення від зобов’язань, але його наявність є важливим доказом у справах  про стягнення заборгованості.

 


Другие публикации


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | Всі права захищені | Копіювання матеріалу строго заборонено
Закрити